ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Příspěvek na doplňkovou činnost školy

16.10.2017

Vážení rodiče,

v letošnímroce se opět budeme snažit nabídnout dětem co nejširší spektrum aktivit z různých oblastí kultury, sportu
a společně stráveného času při poznávání našeho regionu a přírody v něm.

Jak sami víte, v loňském školním roce se žáci mohli zúčastnit bezmála 50 akcí. Snažili jsme se jít cestou nabídek v Opavě a okolí, tedy finanční náročnost byla velmi malá, pokrývala převážně cesty do Opavy a zpět linkami TQM. (Akce jste si mohli připomenout formou prezentace na nástěnce obce v průběhu prázdnin)

V tomto bychom rádi pokračovali a za tímto účelem vás chceme i v letošním školním roce požádat o příspěvek na doplňkovou činnost školy ve výši 500 Kč na celý školní rok.

Častku prosím odevzdejte p. uč. třídním do konce měsíce listopadu. P. uč. třídní potvrdí převzetí peněz do notýsku /žk.

Děkujeme