ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Vysoká nemocnost žáků Zš a dětí v Mš

19.02.2018

Vážení rodiče,

vzhledem k vysoké nemocnosti žáků školy i dětí mateřské školy - po doporučení hygieniků v této situaci chřipkové epidemie nejen u nás v organizaci, ale i kulminujícího stavu v celém kraji - vás chci informovat o následujících skutečnostech:

(K dnešnímu dni 19.2.2018 je absence žáků Zš na základě nemoci 52% a u dětí v Mš 61%)

1/ do školky budou ráno přijímány pouze zdravé děti - bez infekce, teplot a doléčené. Předejdeme tím šíření infekce mezi zdravými dětmi.

2/ celý týden od 19.2. do 23.2. budou obě třídy spojeny v prostorách 2. třídy Mš

3/ ve škole i ve školce nechávejte děti co možná nejkratší dobu - žáci a děti by neměli být v kolektivu, kde je rozšíření nákazy pravděpodobnější. Pokud to jen trošku možné, prosíme vás z tohoto důvodu brát děti po obědě. 

4/ v případě, že dítě onemocní, volejte do školy či školky a informujte o tom vyučující Zš či Mš. Nezapomeňte na odhlášení stravy. (první den nemoci si stravu můžete odnést v jídlonosiči)

5/ výuka v Zš bude probíhat ve 4 vyučovacích hodinách, a to pouze v hlavních předmětech. I tady platí prosba o co nejkratší dobu zdržování se v kolektivu. Zapište prosím do deníčku školní družiny, kdy bude Vaše dítě odcházet domů.

6/ dbejte i doma na dodržování preventivních hygienických opatření - časté mytí rukou teplou vodou a mýdlem, používat jednorázové papírové kapesníky, vyhýbat se větší fyzické námaze a dodržovat pitný režim. Příjem vitamínu C v přírodní formě teké posílí imunitní systém.

Pokud se k situaci postavíme zodpovědně, zvládneme vše snadněji a dříve

Děkuji za pochopení