ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Den Země v Opavě

19.04.2018

Stejně jako v loňském roce proběhne oslava Dne Země i v Opavě. 
Termín konání akce je stanoven na 22.4.2018 od 13,00 do 18,00 hodin.

Pro ty žáky, kteří nahlásili svůj zájem, pořádáme výlet do Opavy a zúčastníme se programu.
Návštěvníci se mohou těšit na tvořivé dílničky,řadu stanovišť představujících ekoaktivity, prohlídku popelářského auta, drobné občerstvení a také představení sokolnické skupiny. Po  celé odpoledne bude probíhat doprovodný program na pódiu.

Pro nahlášení zájemce je sraz na zastáve autubusu v neděli 22.4. ve 12, 35 hodin.

Předpokládaný návrat je linkou TQM v 16,51 hodin.

S sebou si vezměte 30 Kč na jízdné, které odevzdáte při příchodu na zastávku, dále pak malý baťůžek s pláštěnkou, svačinou, pitím a drobným kapesným.