ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Projekt "Na styku kultur - ze smakiem i tradycją"

25.06.2019

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu se základní školou v partnerské obci Jejkowice. Pro připomínku uvádíme další informace a v Galerii několik záběrů ze společné akce.


Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001572 pt.: "Na styku kultur - ze smakiem i tradycją" jest mikroprojektem współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

Wniskodawcą jest Gmina Jejkowice, jednostką realizującą - Zespół Szkolno-Przedszkolny, partnerem Zakladni Skola a Materska Skola Sluzovice.

Budżet mikroprojektu to 9052,00 EUR (całkowite wydatki kwalifikowalne), z czego 7694,20 EUR było dofinansowanie z EFRR.


Hlavním cílem projektu je zintenzívnění polsko-české spolupráce a 
vzájemné poznávání jazyka, tradic a kultury našich zemí se zohledněním
regionálních rozdílů. Je důležité, aby se zejména mladým lidem ukázalo
podstatu péče o regionální tradice, včetně těch svátečních. Velkou úlohu
v péči o tradice mají vesnické spolky žen (Koła Gospodyń Wiejskich), a 
proto chceme mladým lidem ukázat tento důležitý pilíř místní komunity.
Účastníci projektu budou mít možnost seznámit se mj. s regionálními
kroji, regionální kuchyní, vánočními a velikonočními ozdobami, a také
společně budou zpívat koledy.Tyto zkušeností nám umožní se jinak na sebe
podívat a zvýšit vzájemné povědomí a také budou mít dopad na
zintenzívnění a kvalitu navázané polsko-české spolupráce.


Logo projektu