ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Divadelní představení Slezského divadla

18.11.2019

Žáci 3. a 4. třídy navštívili v minulém týdnu Slezské divadlo v Opavě a shlédli představení Babička drsňačka. Atmosféra i samotný příběh včetně hereckých výkonů se dětem velmi líbil a s jejich názory se budete moci seznámit na nástěnce na obci, kterou teď děti připravují.


V úterý 19.11. 2019 jedou do Slezského divadla i žáci 1. a 2. třídy, pro které paní učitelka vybrala představení Broučci. 

Všichni žáci (i žáci 1. třídy, kteří mají běžně vyučování od 2. hodiny ) přijdou do školy na 1. vyučovací hodinu, poté odjedou 8,17 hod do Opavy. Po divadelním představení se žáci vrátí do školy na oběd. Provoz družiny je beze změn. Odchod žáků, kteří nejdou do družiny, bude možný nejdříve ve 13,00 hodin.

Prosím o společesnké oblečení.

S sebou si děti vezmou malý baťůžek s pláštěnkou, svačinou a pitím (případně kapesným).