ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zrušení výuky na zš a přerušení provozu Mš

10.03.2020

Opatření ministerstva zdravotnictví

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

-         osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-         osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto Mimořádné opatření je platné do jeho odvolání.

Z rozhodnutí zřizovatele z důvodu epidemiologického opatření je přerušen provoz mateřské školy až do odvolání. Stejně jako v případě základní školy vás budeme o změnách informovat na webových stránkách školy a navíc vás budeme předem informovat emailem.

Stravu mají žáci školy i děti školky odhlášenou hromadně.

Prosím sledujte webové stránky školy. Budeme vás informovat jednak o změnách a také o úkolech pro žáky školy. (Kdo z rodičů žáků má nainstalovanou aplikaci whatsApp - pošleme vám i další procvičení)