ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Online učebnice k procvičení

13.03.2020

Vzhledem k nastalé situaci nám byla nabídnuta možnost poskytnout svým žákům interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30.9.2020. 

V tomto případě se jedná o učebnice nakladatelství Nová škola -edice DUHA. 3. a 4. ročníky používají tyto učebnice v prvouce, přírodovědě a vlastivědě.

Pro domácí procvičení však máme možnost využít i ostatních učebnic z jiných předmětů. 

(Jak postupovat? Nejprve si učebnici prolistujte a seznamte se s možnostmi - vysvětlení látky, ukázky, samotné příklady. Podle již probrané látky děti mohou procvičovat v jiném typu materiálu než jsou zvyklí z našich učebnic a tak si prohloubit či rozšířit šíři příkladů a zafixovat si již získané znalosti).

Učitelé budou prostřednictvím webu zadávat učivo pouze z používaných učebnic ve škole a vy sami doma můžete dětem dát procvičování látky z jiných předmětů.

Certifikáty jsou nyní nově volně k dispozici i na webových stránkách: www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020 

Od pondělí budete mít možnost využít testování žáků scio testy. Individuální kódy každého žáka k testům Vám zašlu přes aplikace whatsAp, případně přes sms.