ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání domácí práce 3., 4. třída

16.03.2020

Všechny vás zdravíme a posíláme zadání domácí přípravy na tento týden ( kromě prvouky a vlastivědy - uvidíte níže).
Vypracované úkoly by měly být hotovy do pátku 20.3.2020- založte si je doma, odevzdáte po návratu do školy.

Český jazyk - 3. ročník

Čtení strana 86 / J.V. Sládek  - Žežulka + PS str. 23

Mluvnice - PS str. 26,27

Vyjmenovaná slova - str. 32,33,34,35

Učebnice str. 27/2,4, - opsat správně do školního sešitu


Prvouka ... do 27.3., tedy na 14 dní

Učebnice str. 45 - Ovocné stromy

Učebnice str. 46,47- Polní plodiny

Učebnice str. 50,51,52,53 - Části kvetoucích rostlin

Pracovní sešit str. 47,48,49


Matematika

1. Kružnice - M - PS str. 19,20

Pracovní listy (str. 35,36,37,38,39,42) ... viz níže

2. Soustředné kružnice a průsečíky kružnic - M - U - str. 34 + PS str. 21

3. Aritmetika  - PL (str. 3)

(oskenované PL přidám zítra ráno, někteří je již mají)


Český jazyk 4. ročník

Mluvnice - učebnice str. 24,25

písemně cv. 7 a,d - 10 sloves a 10 podst. jmen

Čítanka - str. 99 ... Hrad na Vltavou - přečíst a do sešitu zapsat E. Petiška  Hrad nad Vltavou + opsat poslední odstavec


Vlastivěda - 4. ročník... do 27.3.2020, tedy na 14 dní

Učebnice: ... zopakovat , co jsme probírali ve škole - poloha České republiky, obyvatelstvo, členění ČR
- kraje, krajská města - str. 6-10
- ČR - demokratický stát - str. 11,12,13,14,15
- mapy a plány - str. 17-19
- orientace v krajině - str. 20,21

Novou látku si pozorně v učebnici přečtěte a učte se podle poznámek:
- povrch ČR - str. 23-27 (s mapou a ukazujte si :-)
- vodstvo ČR - str. 28-31

Z pracovního sešitu dokončete / doplňte str. 9 - 17, na pomoc si vezměte učebnici a výpisky


Matematika - 4. ročník

1. Kruh, kružnice z učebnice str. 6
- PL (str. 9 - 12)... viz níže

2. Opakování násobení a písemného dělení 1-ciferného čísla (ze 3. ročníku)
- učebnice str. 7, 8
- PS str. 7
- PL ( str. 16 - 19)

PL kružnice

M 4 PL str. 9

M 4 PL str. 10

M 4 PL str. 11

M 4 PL str. 12

PL násobení a dělení

M 4 PL str. 17

M 4 PL str. 18

M 4 PL str. 19

M 4 PL str. 16