ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce pro 1. a 2. třídu

30.03.2020

Kuřátka,
tak jsem opět tady s vámi. Jak vám to jde? Nezapomeňte se ptát maminky nebo tatínka, když něčemu nerozumíte. Také jim za jejich pomoc poděkujte. Stále se těším, že se už konečně uvidíme, ale asi budeme muset ještě počkat. Věřím, že jste šikovní a úkoly zvládáte. Chtěla bych také poděkovat vašim rodičům, babičkám a dědečkům, že se vám teď věnují a pomáhají vám. Není to pro ně v tuto dobu lehké, proto jim doma pomáhejte, udržujte si ve svých věcech pořádek a pracujte samostatně, pokud to půjde. 
Těším se na příště.
Třídní učitelka Jana Ratimorská

 
1.třída
M  - Procvičovat sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 20 zpaměti bez používání prstů (např. 2+8, 10-4, 14+5, 18-6).
ČT - Slabikář opakování čtení slov str. 61-64, čtení článků str. 109-112
ČJ - str. 23-24 (modrý sešit), pokračování v nalepování kartiček příloha  di, ti, ni str. 10
PS - procvičování psaní do sešitů Slabikář str. 70 (každý den jen 3-4 řádky).
PRV - Velikonoce - popiš obrázek, doplň věty, vymaluj kraslice, vypracuj cvičení v pracovním listě.
            Jarní hry - popiš obrázek. Vyprávěj, co děláš ty na jaře. Doplň cvičení v pracovním listě.

Prvouka str. 1

Prvouka str. 2

Prvouka str. 3

Prvouka str. 4


2. třída
M   - řady 2,3,4, řada 5 zpaměti, str. 28-30
ČJ - uč. str. 111/cv. 13-15, str. 112/cv. 16,17 do sešitů, str. 80/cv.1, cv.2-4(doplň slovesa tužkou do  učebnice),      přečti si růžový rámeček a pokus se ho zopakovat, cv. 6  (tužkou do  učebnice podtrhni slovesa
str. 82/cv. 1, 2 odpověz ústně na otázky pod cvičením
str. 82/cv. 3-6 pracuj ústně podle pokynů v učebnici
str. 82/cv. 7 - opiš do sešitu, podtrhni slovesa vlnovkou
ČT - str. 98-104 přečíst a doplnit podle otázek z přiloženého pracovního listu
PRV- uč. str. 30-32, PS str. 11-13


Čtení 1

Čtení 2

Čtení 3