ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zápis do 1. třídy základní školy

30.03.2020

Organizace a průběh zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

ZÁPIS PROBĚHNE BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE, A TO FORMOU DÁLKOVÉ PODOBY ZÁPISU.

 

Termín konání zápisu:         01.04.2020  - 30.4.2020

 Průběh zápisu: zápis se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a bude složen pouze z jedné části:

  1. Formální část – zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte / žáka (případně žádost o odklad), potřebné tiskopisy obdrží ve škole / v kanceláři obce / na webových stránkách školy (www.zsamssluzovice.cz - v sekci aktuality – zápis do 1 třídy -dole pod textem).
  • Zákonný zástupce informuje školu, který zákonný zástupce bude jednat ve školních záležitostech dítěte / žáka, informuje o výkonu rodičovské odpovědnosti v případě rozvodu rodičů. ( - telefonicky, mailem či přiložením informace k dokumentům zápisu).
  • Zákonný zástupce informuje školu o zdravotním či jiném znevýhodnění dítěte / žáka (škola při nakládání s těmito informacemi postupuje v souladu s GDPR)
  • Škola informuje o vyučovacím jazyku – český jazyk, o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky, o možnosti docházky do Mš, o tom, jak může zákonný zástupce dítěte do doby zahájení povinné školní docházky pomoci v jeho rozvoji, v případě, že se jedná o dítě / žáka se SVP, škola informuje o systému společného vzdělávání (inkluze)

Kritéria pro přijímání žáků:

  • Dosažení věku pro přijetí do 1. ročníku (děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014)
  • Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

Počet žáků, které je možno přijmout do 1. ročníku: až 20

Předpokládaný počet zapisovaných dětí / žáků: 9

 

Zákonný zástupce podá vyplněnou žádost o přijetí, případně žádost o odklad prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně do školy po telefonické domluvě s ředitelkou školy nebo do kanceláře obecního úřadu ve Služovicích.

 

Rodiče dětí, které prošly zápisem v loňském roce, nemusí nic vyplňovat a není nutná jejich přítomnost. Stačí telefonické potvrzení nástupu povinné školní docházky do 20.4.2020.


Dokumenty:

Žádost o přijetí do 1. ročníku Zš

Zápisový list - (stačí vypsat až po přijetí rozhodnutí o přijetí dítěte)

Žádost o odklad povinné školní docházky


Poznámka:
Pokud zvolíteformu doručení na do kanceláře na obecní úřad, dejte žádost o přijetí nebo žádost o odklad do obálky a na ni napište ZÁPIS

Datová schránka: iekmhkx
e-mail: zs.sluzovice@seznam.cz

V případě dotazů, volejte prosím na tel. 733 180 527