ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce 3. a 4. třída

30.03.2020

Přeji všem pěkné pondělí,

děkuji všem, kteří poslali splněné úkoly. Je vidět, že se snažíte a to je moc dobře, protože hlavičky potřebují zásobu nových informací nebo opakování těch už naučených.

Velmi oceňuji práci rodičů, kteří vám nejen pomáhají s učivem, ale dbají a na řád dne:-)
Bez řádu bychom se nic nenaučili a bylo by to ještě těžší. 

Velice chválím ty, kteří si nenechávají úkoly na poslední den, ale každý den udělají něco.

Opět platí, že mi můžete posílat splněné úkoly průběžně nebo až na konci a termín pro odeslání je vždy pondělí do 10,00 hodin následujícího týdne.

Český jazyk - 3. ročník 

Ps str. 29; učebnice str. 29 - Slovní druhy

Ps str. 30

Vyjmenovaná slova - souhrnná cvičení str. 37,38

Čítanka str. 93 - Jiří Žáček - Aprílová škola - přečíst všechny básně
Ps str. 26 - jen báseň Aprílová škola

Do Čtenářského deníku napsat zápis jedné své přečtené knihy.


Prvoukapráce na 14 dní

Přišlo jaro ( i když to poslední dny tak nevypadá), počasí se umoudří a vy budete trávit čas na zahradě. Pozorujte, jak se příroda probouzí k novému životu. Napište seznam kvetoucích rostlin, které na zahradě uvidíte a postupně jej doplňujte, jak budou další květiny rozkvétat. Pokud nebudete znát jméno květiny, zeptejte se maminky nebo babičky a když ani ony nebudou vědět, zkuste si kytku nakreslit.

V učebnici si prohlédněte obrázky na str. 48-49 a 54 -55.

Nové učivo se Vám bude líbit, protože je o zvířátkách. Spousta z vás má nějakého domácího mazlíčka a vím, že se o něj vzorně staráte. Navíc si o tom hodně povídáme v družině.

V učebnici si přečtěte str. 56 - 57. Naučte se to, co je v zelených rámečcích a zkuste si odpovídat na otázky pod kapitolou.

Opakujte si probrané učivo. Jste šikovní a určitě to zvládnete


Matematika - 3. ročník

1. Jednotky délky - a) PL str. 78, 79         b) PL str. 4         c) U str. 41; PS str. 27

PL str. 78 Jednotky délky

PL str. 79 Jednotky délky

M 3 PL str. 4

2. Zaokrouhlování na desítky, zaokrouhlování na 100

U str. 42,43 do sešituČeský jazyk - 4. ročník

Čítanka str. 105 - Bořivoj 1.  
Zápis do sešitu čtení: M. Procházková, M. Víšek - Bořivoj 1.
První historicky doložený český panovník. V roce 874 uzavřel sňatek s Ludmilou, se kterou přijal na Velehraděu knížete Svatopluka křest od arcibiskupa Metoděje.

Čítanka str. 123  Aprílová škola - opsat do sešitu čtení a podtrhnout rýmy.
Ps str. 14 podle učebnice ze strany 25

Mluvnice - učebnice str. 26 do školního sešitu str. 26/3d, e, f
PS str. 15

Do Čtenářského deníku zapsat zápis jedné své přečtené knihy.


Prvouka

Opakujte si podle učebnice probrané učivo a odpovídejte si na otázky pod kapitolami. poproste někoho doma, ať vám říká pohoří, nížiny, krajská města, kraje, řeky a vy je ukazujte na mapě.
Když se budete pozorně dívat, vše z mapy vyčtete. Když se naučíte říst z mapy, máte vyhráno:-)

Nové učivo si pozorně přečtěte v učebnici, prohlédněte siobrázky a učte se podle našich poznámek.
Nové učivo: Počasí a podnebí - str. 32.
Vypracujte str. 18 v pracovním sešitě.


Matematika - 4 . ročník 

Čeká nás další látka a tou je dělení se zbytkem. Nebojte se toho, kdo dodrží správný postup, tak procvičováním bude profík:-))

Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem

1. Podívejte se jak na to pod tímto odkazem: 

https://www.youtube.com/watch?v=pBv98j97bHg

a dál nás čeká to procvičování

2. PL str. 40, 41 (slovní úlohy do sešitu)            3. PL str. 26             4. U str. 9, PS str. 8 (do sešitu kromě cv. 1)

PL str. 40 Dělení se zbytkem

M 4 PL str. 41 Dělení se zbytkem

M 4 PL str. 26 Dělení se zbytkem