ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce 1. 2. třda

06.04.2020

Ahoj kuřátka!
Jak se vám daří plnit úkoly? Věřím, že zadané úkoly plníte na hvězdičku a ráda bych už je viděla. Den odevzdání úkolů je (1.tř. učebnici M 3,    2.tř. učebnici M 6 a sešity domácí z ČJ) do pondělí 20. 04. 2020 na obecním úřadě. Už se moc těším.
Přeji vám do 2 nových pracovních týdnů hodně zdraví a úspěchů ve vaší domácí přípravě.
Postupujte podle pokynů a každý den vypracujte jen část úkolů tak, abyste do 20.04. splnili všechny. 
Pro 1.třídu posílám novou učebnici Matematiky 4A a pracovní sešit Moje počítání 2, do Čtení novou knížku Moje první čítanka a k ní Pracovní sešit, nový sešit pro přepisování ze Slabikáře, učebnici Prvouky a přidávám také knížku Veselá škola, kde můžete procvičovat a opakovat. Bude vám vše doručeno v úterý 7.4.
Pro 2.třídu posílám novou učebnici Matematiky 7 a pracovní sešit Moje počítání 6, do Čtení  Čtenářský deník, nový sešit na úkoly do Českého jazyka, a Písanku do Psaní. Bude vám doručeno v úterý 7.4.
Držím palce vám i vašim rodičům, aby se vše povedlo a hlavně, aby nové učivo zůstalo ve vašich hlavičkách. K úspěchu vám mohou pomoci i krátká výuková videa na www. ctedu.cz.
Jistě jste zpozorovali, že jaro už je tady a s ním i nadcházející Velikonoční svátky, proto Vám přeji radostné a krásné Velikonoce a těším se na další setkání.
 
Třídní učitelka Jana Ratimorská
 
1.třída  06.04.-20.04. 2020
M  - Procvičovat sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 20 zpaměti bez používání prstů, práce v nové učebnici str. 1-4, Moje počítání str. 1-4
ČT - Slabikář opakování čtení slov str. 65-66, 67, čtení článků str. 113-118
ČJ - str. 25-29 (modrý pracovní sešit), pokračování v nalepování kartiček příloha  dě, tě, ně str. 11, bě, pě, vě, mě str. 12
PS - procvičování psaní do nového sešitu Slabikář str. 71-79 opis spodních řádků do sešitu
PRV - str. 24-Vyprávěj, co vidíš na obrázku (pojmy-hlediště, jeviště, opona, kulisy). Vysvětli kdo je to-herec, vypravěč, nápověda, pokladní, šatnářka, uvaděčka, divák. Doplň cvičení 6 na str. 25.
Veselá škola str. 3-7
2. třída  06.04.-20.04.2020
M   - řady 2,3,4,5,  násobení a dělení 2,3,4,5 zpaměti, nová učebnice M str. 1-4, Moje počítání str. 1-7
G - doplň poslední stranu v učebnici
ČJ -  str. 112/cv. 18 do sešitů, str. 105-přídavná jména, zájmena, číslovky, PS-str.6-8      
ČT - Přečti si svou oblíbenou knížku a zapiš ji do Čtenářského deníku.
Psaní - Písanka str. 
PRV- uč. str. 33   prac. seš. str. 14