ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce pro 1. a 2. třídu

20.04.2020

Ahoj kuřátka!
Jak jste všichni prožili Velikonoce? Velikonoční svátky jistě nebyly pro vás tak radostné jako vždy. Věřím, že aspoň tatínci nebo dědečkové vyšlehali děvčátka, aby zůstala hezká a zdravá.
Jak se vám daří domácí příprava? Doufám, že postupujete podle pokynů tak, abyste toho neměli na jeden den hodně. Jak se vám líbí výuková videa na www. ctedu.cz ? Jsou tam hlavně hezké věci pro prvouku.
Už, aby ty dlouhé prázdniny skončily a mohli bychom být všichni spolu! 
Moc vás všechny pozdravuji a všem rodičům i prarodičům děkuji za trpělivost, kterou s vámi mají.
 
Třídní učitelka Jana Ratimorská
 
1.třída  20.04. 2020-24.04.2020
M  - Procvičovat sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 20 zpaměti bez používání prstů a začít pomalu procvičování s přechodem přes desítku zpaměti. Práce v nové učebnici M 4A str. 5-8, Geometrie v učebnici Matematiky 4A str. 9 (obtáhnout pastelkou podle pravítka), Moje počítání str. 5-8.
ČT - Slabikář opakování čtení slov str. 68, čtení článků str. 119-123, Moje první čítanka str. 5 (zpaměti), Prac. sešit k Moji první čítance str. 1
ČJ - str. 30-32 (modrý pracovní sešit)
PS - procvičování psaní do nového sešitu Slabikář str. 80-86 opis spodních řádků do sešitu
PRV - str. 26-Vyprávěj, co dělají děti na obrázku, jak jsou oblečeny, jakou mají náladu. Popiš, jaké hry rád hraješ ty, co děláte společně o víkendu s rodiči, jaké kroužky navštěvuješ, s jakými hračkami nebo stavebnicemi si nejraději hraješ.
Veselá škola str. 8-122. třída  20.04. 2020-24.04.2020
M   - opakovat řady 2,3,4,5, nová řada 6,  násobení a dělení 2,3,4,5 zpaměti, nová učebnice Matematiky 7 str. 6-8, Moje počítání str. 1-7
G - str. 5 (v učebnici Matematiky 7)
ČJ -  str. 83 cv. 1, 2
 str. 83 cv. 3 vypiš do sešitů z článku ve cv. 1 a)slova s y po tvrdých souhláskách a podtrhni modře tvrdé souhlásky, b) slova s i po měkkých souhláskách a a podtrhni červeně měkké souhlásky, c) slovo s ů a podtrhni  slovo s ů zeleně , d) vlastní jména vypiš a podtrhni žlutě velké písmeno. 
str. 83 cv. 4 napiš do sešitů jako diktát 
str. 83 cv. 5 doplň tužkou do učebnice a zdůvodni
str. 84 cv. 1, 2, 4-ústně + růžový rámeček,
str. 84 cv. 3 písemně do sešitů (vždy přiřadit příslovce sváteční-svátečně, statečný-statečně atd.)
Pracovní sešit 2 k učebnici ČJ 2 str. 9-11      
ČT - str. 104 báseň Děťátko spí (zpaměti + rozlišit co je verš, sloka, najdi rýmy)
         str. 105-109 + vypracuj přílohy
Psaní - Písanka str. 15-18 (Minule jsem zapomněla dopsat stránky 11-14 v písance).
PRV- uč. str. 34-35,   Prac. seš. str. 15-16


Čtení 1

Čtení 2

Čtení 3