ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce pro 1. a 2. třídu

27.04.2020

Ahoj kuřátka!
Tak se opět setkáváme. Zasloužíte si za vypracované úkoly pochvalu. V Matematice máte všechno vypracováno správně. Druháci doplňovali Český jazyk také výborně. Prvňáci jsou šikovní, jde jim to zatím velmi dobře. 
Věřím, že to tak společně ještě nějakou dobu vydržíme.
Opět musím poděkovat i vašim rodičům a prarodičům za jejich klidný a trpělivý přístup, vedou si skvěle.
Všechny vás i vaše milé ve vašem okolí srdečně pozdravuji.
Třídní učitelka Jana Ratimorská


 
1.třída  27.04. 2020-30.04.2020

M  - Procvičovat sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20 zpaměti. Práce v nové učebnici M 4A str. 10-13, Geometrie v učebnici Matematiky 4A str. 15 (rýsovat jemně a přesně, netlačit na tužku), Moje počítání str. 9-12.

ČT - Slabikář opakování čtení slov str. 68, opakování básní str. 122 (umět rozpoznat verš-je to jeden napsaný řádek básně, vyhledat rýmy např. mámy- s vámi, rozpoznat sloku básně). Moje první čítanka str. 6-9, Prac. sešit k Moji první čítance str. 2-4

ČJ - ústně opakovat druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, dělení slov na slabiky a počítání slabik, rozklad slov na hlásky a kolik je hlásek ve slově, velké písmeno na začátku věty.
PS - procvičování psaní do nového sešitu Slabikář str. 87-98 opis spodních řádků do sešitu na každý den 3 řádky)

PRV - str. 27- umět přivítat hosty na besídce, přednést alespoň 2 nové básně, zazpívat písničku Když jsem já sloužil, Na tý louce zelený, vyrobit si vstupenku na besídku
Veselá škola str. 13-172. třída  27.04. 2020-30.042020

M   - opakovat řadu 6, násobení a dělení 2,3,4,5 zpaměti, násobení 6 -nová učebnice Matematiky 7 str. 9-12, Moje počítání str. 8-11
G - str. 13 (v učebnici Matematiky 7)

ČJ -  str. 85 cv. 1
str. 85 cv. 2 do sešitů 
str. 85 cv. 5 nadiktovat do sešitů 
str. 86 cv. 1 
str. 86 cv. 2 doplň tužkou do učebnice a zdůvodni
str. 86 cv. 4,5-ústně 
str. 87 cv. 1 písemně do sešitů 
str. 87 cv. 2 doplň tužkou do učebnice a zdůvodni
str. 87 cv. 3 nadiktovat do sešitů 
Pracovní sešit 2 k učebnici ČJ 2 str. 12-13      

ČT - str. 109 báseň Slabikář po mámě (zpaměti + rozlišit co je verš, sloka, najdi rýmy)
         str. 110-113 + vypracuj přílohy

Psaní - Písanka str. 19-23 

PRV- uč. str. 36-37,   Prac. seš. str. 17-18


Čtení 1

Čtení 2