ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce 3. a 4. třída

27.04.2020

Přeji všem krásné sluníčkové pondělí,

úkoly dorazily:-) a většina jste ukázali, že vám na vaši práci záleží a soutředíte se na ni. Je to radost.

Budu se těšit na příště, hlavně u úkolů těch, kteří neměli vše v pořádku. Věřím, že i těm se podaří splnit nejen všechny úkoly, ale pokusí se nevymlouvat a budou se snažit. Vím, že když chcete, zvládnete to:-)

Už se těším na 25. května, kdy bude možnost se vidět dohromady.-) Jen musíme ještě počkat, abychom věděli, jak má vše vypadat, abychom si udrželi zdraví pro sebe i pro všechny členy rodiny. Jakmile budu vědět víc, hned napíšu:-)

Všem maminkám, tatínkům, babičkám, dědečků, tetám děkuji za to, že motivují své děti k úkolům a udělají si čas na radu, pomoc, posilu a zázemí pro děti. Jaro dorazilo, zadejte dětem i fyzickou práci na zahradě či před domem, aby si začali trénovat svaly a pohyb:-) (třeba dvouhodinovka místo tělocviku:-))

Mějte se všichni hezky a krásně si užijte První Máj.


Český jazyk - 3. ročník

Mluvnice - učebnice str. 33/cv. 3,4, - přepsat do školního sešitu + Ps str. 34/2a
- určete jen podstatná jména (1), číslovky (4), slovesa (5) a předložky (7)

Čtení - čítanka str. 93 - přečíst všechny básničky. Vyber si jednu a přepiš do sešitu čtení ( např. Jiří Žáček - Před spaním)

Paní Láryfáry - číst od strany 12 - 15, otázky k textu písemně odpovězte:

Co nerada dělala Katka Kroužilová?
Jak ji paní Láryfáry učila stlát postel?
Co jí řekla o zlé královně?
Jak vypadala zlá královna?
.... nakresli obrázek

citace: str. 14 - opiš první odstavec " Tak začalo přátelství.... děti z městečka."


Matematika - 3. ročník 

Budeme pokračovat Sčítáním a odčítáním do tisíce.

U str. 9 / cv. 1 si přečti;  cv. 3,4 + sloupeček vypočítej do sešitu

U str. 10 / vyřeš cv. 1 a,b + sloupeček a zapiš do sešitu

U str. 11 / cv. 1  si přečti;  cv. 2, 3, 5 a sloupeček vypočítej do sešitu

Ps str. 5 ( křížovka v 1. cvičení) / celá strana


Český jazyk - 4. ročník

Mluvnice - učebnice strana 28/ cv. 5a,b - do školního sešitu

Příklad:
přítomný čas                budoucí čas
kreslím                        nakreslím

U str. 28/ cv. 6 e - do školního sešitu... "Pánové...." a určete podle zadání
Ps str.16 / 2 a,b,c + cv. 3

Čtení - str. 132 Pavel Šrut - Pět ježibab  přečíst a do sešitu čtení opsat 1. sloku

Paní Láryfáry - přečíst str. 12 - 15 a písemně odpovědět na otázky ( jsou uvedeny výše u 3. ročníku) Matematika - 4. ročník

Nejprve si procvičte minulé učivo - rozvinutý zápis: PS str. 9/ všechny cvičení

V učebnici nás čeká Zaokrouhlování čísel do milionu - str. 14. Není to nová látka, platí vše, co jsme si o zaokrouhlování říkali a procvičovali u nižších řádů. 
Je dobré si vícekrát přečíst  cv. 2. v učebnici. Pak nepokračuj dál v učebnici a podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=oX8s1DM_1Mo

https://www.youtube.com/watch?v=OnKby0PZmhQ

Vrať se k učebnici str. 14 a do sešitu vyřeš cv. 3,4 + sloupeček

V PS vypočítej příklady ze strany 10 ( Porovnávání a zaokrouhlování čísel do milionu)

Na řadě je snadná látka - určitě vám to půjde lehce a rychle: Sčítání čísel do milionu zpaměti (nemusíte psát :-) jen si propočítej
- do sešitu vypočítej a zapiš cv. 5, 6 7 + sloupeček (jak je uvedeno v zadání: pokud je vypočítej zpaměti - nepiš)

Podobně je tomu u Odečítání čísel do milionu v učebnici str. 16. Ústně si vypočítek cv. 1,2,3 a ze sloupečku cv. na počítání zpaměti, do sešitu jen poslední část sloupečku - zaokrouhlování