ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce 1. 2. třída

11.05.2020

Milá kuřátka!
Zdravím vás a moc se na vás těším. Jak jste již slyšeli, pravděpodobně se setkáme již za 2 týdny, a proto pilně pracujte na úkolech, které vám posílám pro tento týden. Prvňáčci by se měli soustředit v Českém jazyce hlavně na diktát slov a krátkých vět a v Matematice na sčítání a odčítání s přechodem do 20. Druháci hlavně na násobilku a v Českém jazyce na psaní krátkých diktátů, které jsou v učebnici.
Všichni jste šikulové, tak vydržte.
 
Zdraví vás 
 
třídní učitelka Jana Ratimorská


1.třída    11. 05.-15. 05. 2020
M  - Pokračování v procvičování sčítání s přechodem přes desítku do 20 zpaměti. Práce v nové učebnici M 4A str. 16-1 seznámení s odčítáním s přechodem přes desítku.
Geometrie-v učebnici M 4A str. 25 (rýsuj s dobře ostrouhanou tužkou a dodržuj podle pravítka přesné rýsování od bodu k bodu)
Moje počítání str. 17-19.
ČT -  zopakuj si všechny básně, které ses naučil v první třídě
Moje první čítanka str. 13-16, Prac. sešit k Moji první čítance str. 7-9
ČJ - tvořit krátké věty oznamovací na daná slova (les, květiny, srnka, ježek, kachňata, koloběžka, kuličky, potok, slunce), věty napsat do sešitu.
Psaní - procvičování psaní do nového sešitu Slabikář str. 103, 105,107, 108 opis vět na spodním řádku do sešitu, str. 104, 106, 109-opis spodního řádku do sešitu, ale každé slovo na jeden řádek
PRV - str. 30 ke každému obrázku utvoř alespoň 3 věty, vypracuj cv. 1 a 2 na str. 30
Veselá škola str. 24-27


2. třída     11. 05.-15. 05. 2020
M   - opakovat násobení a dělení 6 zpaměti, řada 7 zpaměti, nová učebnice Matematiky 7 str. 15-18, Moje počítání str. 13-15
Geometrie - str. 19
ČJ - str. 91-94 postupovat podle zadání v učebnici, cvičení na doplňování (cv. 2) napsat do školních sešitů a podtrhnout barevně ve slovech skupiny vě, mě, diktáty ve cv. 4 nadiktovat a napsat do sešitu 
Pracovní sešit 2 k učebnici ČJ 2 str. 15-16     
ČT - str. 118-122 + vypracuj přílohy
Psaní - Písanka str. 29-32 
PRV- Uč. str. 39 odpověz na otázky, řekni o obrázku alespoň 5 vět.  Prac. seš. str. 20


Čtení 1

Čtení 2