ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Provoz Mš od 25.5.2020

11.05.2020

Vážení rodiče,

jsme rádi, že se nám podařilo zajistit znovuobnovení provozu školky. 
Níže v odkazu najdete informace ohledně pokynů, které s otevření souvisí.

Vzhledem k zajištění bezproblémového provozu Vás prosím o co nejdřívější zaslání dotazníku ohledně nástupu dítěte ( viz níže pod textem ). 
Prosím o zaslání vyplněného a podepsaného dotazníku nejpozději do 18.5.2020 do 16,00 hodin na email: zs.sluzovice@seznam.cz nebo přes whatsAp aplikaci (733 180 527).

S tím také souvisí také velké prosba, zda by pro Vás bylo možné vyzvedávat děti po obědě.
To zejména z důvodu zajištění dostatečné vzdálenosti postýlek v prostorách ložničky dětí ( o to náročnější v červnových horkých dnech a navíc velmi omezené možnosti umístit postýlky v náhradních prostorách třídy, kde v této době probíhá průběžné dezinfikování prostor, hraček, atd.).
Prosím o zvážení možností a uvedení Vašeho rozhodnutí do dotazníčku. Velmi děkuji za pochopení, zejména z důvodu, že se primárně jedná o zachování zdraví a hygieny všech dětí.

Je zajištěn běžný režim stravování.

Podle počtu přihlášených dětí ( a tím i konkretizaci stavů a podmínek) Vám budou zaslány detailní upřesňující informace nejpozději dne 19.5.2020 v dopoledních hodinách.

Při nástupu přihlášeného dítěte dne 25.5.2020 je nutné odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. ( viz odkaz níže )

Věřím, že se děti do školky těší a po hovorech s mnohými z Vás se i Vy těšíte, když děti stráví čas se svými vrstevníky.


Dotazník pro rodiče

Provoz Mš od 25.5.2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění