ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce 3. a 4. třída

18.05.2020

Všechny vás zdravím

a už se na vás příští týden těším.

Některé informace, které ještě nemáte:

Ti žáci, kteří příští týden nastoupí do školy, nemusejí posílat splněné úkoly, odevzdají je v den nástupu.

Naše skupina (3. a 4. třída) budeme spolu na dolní budově a škola bude otevřená od 7,30 hodin. V šatně (společný prosotr) budete mít všichni roušky, jakmile odejdeze z šatny - rovnou si půjdete pořádně umýt ruce na toalety a u vstupu do třídy použijete dezinfekční gel. poté již vejdete do třídy, roušku si schováte do sáčku a budete na svém místě.

Výuka bude 4 vyučovací hodiny, poté půjdeme na oběd a pro přihlášené bude následovat školní družina v běžném provozu.

Na pondělí si s sebou vezměte si s sebou český jazyk ( učebnici + ps; sloh; čítanku) matematiku a angličtinu. Nezapomeňte připomenout rodičům, aby vyplnili Čestné prohlášení o neinfekčnosti ( že jste zdraví a nemáte žádnou infeční nemoc) - máme je na stránkách níže v aktualitách. Je nutné odevzdat Čestné prohlášení k aktuálnímu datu, tedy 25.5.2020.

Vše ostatní si řekneme ve škole.

Mějte se hezky a v pondělí na viděnou.


Český jazyk - 3. ročník

Mluvnice - učebnice str. 34 - Slovesa - přečíst "Co děláme nejraději?"
Opsat do školního sešitu ze žlutého rámečku - Sovesa + do školního sešitu zapsat cv. 5/34
PS str. 35/1,2,3,4, (např. vítat - 5)

Sloh - učebnice str. 31 - Vyprávěj podobně jako Bětka o své rodině

- učebnice str. 34 - Vyprávěj co nejraději dělají členové vaší rodiny - spoj dohromady s vyprávěním o své rodině

např. Můj bratr Kuba je veselý, odvážný a chytrý, někdy neposlušný. Rád hraje fotbal. I dnes se bude honit za míčem. Když si učese rozjevené vlasy, je i hezký.

Čtení - čítanka str. 94,95 + PS str. 27/ 1,2,3,4

Paní Láryfáry - čtení str. 21-23, zapiš si odpovědi na otázky:
1/ Co způsobilo, že Hubert zvědavě vykukoval z okna?
2/ Proč se nemohl dostat z pokoje?
3/ Co mu poradila paní Láryfáry? + zapiš si citaci str. 22 "Jediná ... paní Láryfáry."
4/ Jaký byl konec příběhu?Prvouka - 3. ročníkdo 25.5.2020

PRVOUKA - 3. R
Naše zdraví - učebnice str. 64
Jak rosteme a vyvíjíme se  - učebnice str.65
Pracovní sešit - str. 58 - jen žlutý rámeček
 
Po návratu do školy donést vypracované úkoly v pracovním sešitě a ostatní úkoly, které jste dostávali. Děti, které do školy nepřijdou úkoly, doručí do 26.5.
 


Matematika - 3. ročník

Tento týden nás čeká Písemné odčítání trojciferných čísel. Jen připomínám, dejte se
i pozor, aby byly zapsány všechny řády stejně pod sebou.

Učebnice str. 18 - 2x si přečti žlutou tabulku, aby ses naučil(a) správně si to říkat. 
cv. 2 si neznázorňuj, jen vypočítej do šekolního sešitu.

Ze stejné strany vypočítej cv. 3,4,5

Učebnice str. 19/ cv. 1 přečíst; cv. 3,4 vyřeš do sešitu.

Vše si procvič v PS str. 9

Teprve poté si vypočítej z učebnice str. 20 - všechna cvičení do sešitu.


Český jazyk - 4. ročník

Mluvnice - učebnice str. 30 - přečíst Pátek třináctého
do školního sešitu str. 30/2b + základní skladební dvojice
- vypiš z věty 2. podstatná jména - rod, číslo, pád a vzor
        sloveso - os., číslo, čas

str. 30/3 - přepsat do školního sešitu

Čtení - str. 145 - zápis do sešitu čtení? Michal Černík - Když se potok potká s potokem - celou báseň přepiš a podtrhni rýmy

Paní Láryfáry - viz zadání u 3. ročníku


Vlastivěda - 4. dočníkdo 25.5.

Kulturní instituce - učebnice str.41
Já a hospodaření - učebnice str.42
 
Po návratu do školy donést pracovní sešit a vypracované úkoly ke kontrole.
Děti, které do školy nenastoupí, sešity a úkoly doručí do školy do 26.5.


Matematika - 4. ročník

Tento i příští týden nás čeká Písemné násobení v oboru do milionu

V naší učebnici najdeme tuto látku na straně. 25. Pořádně si prostuduj oba žluté rámečky. není to nic nového, známe to z násobení pod sebou, jen si přidáme řády, se kterými budeme počítat.
Jakmile si alespoň 2x přečtete rámečky, podívejte se na ukázku řešení:

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4

Vrať se k učebnici str. 25 a donči do sešitu cv. 4,5 + sloupeček.

V PS vyřeš str. 18 celou stranu

Pro provcičení ještě vypočítej 2 pracovní listy

PL 1 - Písemné násobení dvojciferným činitelem

PL 2 - Písemná násobení dvojciferným činitelem