ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce 1. 2. třída

18.05.2020

Milá kuřátka!
Již za týden se s některými uvidíme a můžeme si tak povyprávět, co jste celou tu dobu dělali a co všechno jste zažili. Na vaše štěbetání se už moc těším. S vypracováním úkolů ještě vydržte a hlavně pište hezky. Věřím, že se vám vše podařilo, protože šikulové a šikulky zvládají zadané úkoly vždy dobře. Kuřátka na jaře rychle rostou a naučila se už mnohem více něčeho nového. A vy ty novoty určitě také umíte.
Příchod do školy je v pondělí dne 25. 05. 2020 v 7. 30 hod. . Vyučování končí každý den v 11. 25 hod. Potom jdeme na oběd. Kdo bude chodit do družiny, zůstane nejdéle do 15. 00 hod. . Sebou si vezměte 2 roušky v igelitovém sáčku. Rodiče vás přivedou ke dveřím šatny a nebudou vstupovat dovnitř. Do šatny vstoupíte s nasazenou rouškou. Ve třídě roušku používat nemusíte. Ostatní pokyny k hygieně se dozvíte ve třídě.
Žáci, kteří zůstávají doma, budou úkoly vypracovávat tak jako dosud. Vždy v pondělí dostanou pokyny, co se mají učit a jaké úkoly vypracovat.
 
Zdraví vás 
 
třídní učitelka Jana Ratimorská
 
1.třída    18. 05.-22. 05. 2020. 
M  - Procvičovat sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20 zpaměti. Práce v nové učebnici M 4A str.19-22 
Geometrie-v učebnici M 4A str. 29 - opakování geometrických tvarů, seznámení s geometrickými tělesy: krychle, kvádr, koule, válec (ukazovat a pojmenovat názorné předměty-co vypadá jako válec, krychle, koule, kvádr)
Moje počítání str. 20-22
Moje první čítanka čtení slov str. 65 poslední sloupec vpravo dole čtení slov, str. 17-19, Prac. sešit k Moji první čítance str. 10-13
ČJ- psaní velkých a malých písmen, dvouslabičných slov a krátkých vět podle diktátu (libovolné)
Psaní - procvičování psaní do nového sešitu Slabikář str. 110- 113 opis vět na spodním řádku do sešitu
PRV - str. 31
Veselá škola str. 28-33


2. třída     18. 05.-22. 05. 2020. 
M   - násobení a dělení 7 zpaměti, řada 8 zpaměti, nová učebnice Matematiky 7 str. 20, Moje počítání str. 16-19
Geometrie - opakovat vzájemnou polohu dvou přímek, nové učivo str. 27- rovnoběžné a různoběžné přímky, 
ČJ - str. 96-97 párové souhlásky- postupovat podle zadání v učebnici, cvičení na doplňování (cv. 2) napsat do školních sešitů a podtrhnout barevně b, p, d, t ve slovech, diktáty vždy nadiktovat a napsat do sešitu 
Pracovní sešit 2 k učebnici ČJ 2 str. 18-19     
ČT - str. 123-124, Smolíček a jeskyňky zpaměti (rozlišit verš a rým, rýmy vyhledat) + vypracuj přílohu
Psaní - Písanka str. 33-36 
PRV- opakování v uč. str. 36-39 odpovídej na otázky, řekni o obrázku alespoň 5 vět.