ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Informace k provozu Mš

19.05.2020

Informace k provozu mateřské školy

 v období od 25.5.2020 do 30.6.2020 pro přihlášené děti

1. V provozu budou obě třídy mateřské školy poze pro přihlášené děti.

2. Provozní doba se nemění, tedy od 6,30 do 16,00 hodin.

 3. První den, tedy 25.5. rodič odevzdá Čestné prohlášení o bezinfečnosti (k dispozici na webu školy v sekci aktuality ze dne 11.5.2020). Bez tohoto formuláře nemůže být dítě přijato do MŠ.

 4. Stravování dětí je zajištěno, děti jsou ke stravování hromadně přihlášeny.

 5. Vstup do vnitřních prostor MŠ je omezen - vždy 1 doprovod a dítě v šatně. Při vstupu si doprovod i dítě vydezinfikují ruce u stojanu s dezinfekcí ihned u hlavních dvěří. Rodič či pověřený vchází do prostoru šaten s rouškou na obličeji. Doprovodu je zakázáno vstupovat do prostoru MŠ, vyjma vestibulu a šatny.

Zejména při ranním předávání je nutné počítat s delší čekací dobou, proto prosíme doprovod aby se nezdržoval zbytečně v šatně a po předání dítěte neprodleně odešel.

 6. Dítě je přijato do školy pouze bez známek virového onemocnění (tzv. ranní filtr). Pedagogický pracovník, který dítě přijímá, se dotáže rodiče na zdravotní stav dítěte, prohlédne dítě, případně změří teplotu a na základě zběžné kontroly dovolí či zamězí vstupu dítěte do MŠ.

 7. Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k ochraně zdraví dětí a zaměstnanců, pokud dítě onemocní, nebude možné přijmout dítě zpět do kolektivu (pouze v případě, kdy zákonný zástupce prokáže aktuální negativní test na Covid-19.)

 8. Při vyzvedávání dětí zazvoňte na zvonek a vyčkejte, až Vám pedagogický pracovník otevře vstupní dveře a přivede dítě do šatny MŠ. Platí stejné podmínky jako při ranním příchodu.

 9. V případě příznivých povětrnostních podmínek bude aktivity organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne trávit venku v areálu MŠ. Prosím o vybavení dětí pokrývkou hlavy, případně opalovacím krémem a vhodným oblečením na pobyt venku.

 10. Bude prováděn zvýšený dohled při mytí rukou a dodržování hygienických opatření.

 11. Děti plnící povinné předškolní vzdělávání jsou v případě nepřítomnosti automaticky omluveny.

 12. Rodič je povinen mateřskou školu neprodleně informovat o změně zdravotního stavu dítěte či případných nařízených karanténních opatření.

  Ve Služovicích dne 19.5.2020                                              Mgr. Bc. Hana Častulíková