ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Informace k provozu Zš pro nahlášené žáky

21.05.2020

Informace k provozu základní školy  v období od 25.5.2020 do 30.6.2020 pro nahlášené žáky

1. V provozu budou obě třídy základní školy pouze pro nahlášené žáky; ve skupině I - pro 1. a 2. ročník - v prostorách zš na horní budově; veskupině II - pro žáky 3. a 4. ročníku - v prostorách zš na dolní budově obce.

2. Škola bude otevřena od 7,30 hodin. Před školou musí žáci udržovat rozestupy minimálně 1,5 m. Žáci budou mít roušky nasazené až do vstupu do třídy. (V šatně si odloží oblečení, umyjí si ruce a při vstupu vydezinfikují u dvěří třídy, ve třídě si roušku uloží do sáčku).

3. První den, tedy 25.5. žá odevzdá Čestné prohlášení o bezinfečnosti (k dispozici na webu školy v sekci aktuality ze dne 11.5.2020). Bez tohoto formuláře nemůže být žák přijat ke vzděláváníve školní skupině.

4. Stravování žáků je zajištěno, žáci jsou ke stravování hromadně přihlášeni.

5. Žák je přijat ke vzdělávání ve školní skupině pouze bez známek virového onemocnění.

6. Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k ochraně zdraví dětí a zaměstnanců, pokud dítě onemocní, nebude možné přijmout dítě zpět do skupiny (pouze v případě, kdy zákonný zástupce prokáže aktuální negativní test na Covid-19.)

7. Výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny v hlavních předmětech. Poté bude následovat oběd a pro nahlášené pak pobyt v družině podle skupin. Upozorňujeme rodiče, že skupina I družiny (na horní budově) bude v provozu do 15,00 hodin. Skupina II družiny (na dolní budově) bude v provozu do 16,00 hodin. Není bohužel možné skupiny spojovat.

8. V případě příznivých povětrnostních podmínek budou přestávky organizovány tak, aby bylo možné trávit je venku. Prosím o vybavení dětí pokrývkou hlavy, případně opalovacím krémem a vhodným oblečením na pobyt venku.

9. Bude prováděn zvýšený dohled při mytí rukou a dodržování hygienických opatření.

10. Rodič je povinen základní školu neprodleně informovat o změně zdravotního stavu dítěte či případných nařízených karanténních opatření.

11. Žáci, kteří se budou nadále vzdělávat doma, budou dostávat svá zadání ve stejném režimu, jako tomu bylo doposud.

12. Stejné zadání budou mít žáci přítomni ve výuce, jen budou učivo probírat ve škole spolu s vyučujícím. 

V případě dotazů volejte 733 180 527.