ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce pro 1. a 2. třídu

25.05.2020

Milá kuřátka!  
Dnes posílám úkoly jen žákům, kteří nebudou chodit do školy. Budete pokračovat v přípravě tak jako dosud, každý týden obdržíte úkoly, které během týdne vypracujete. Věřím, že to zvládnete a budete se pravidelně připravovat. Jste přece šikulky. Budu vám držet palce, aby se vám vše podařilo.
Zdraví vás 
 
třídní učitelka Jana Ratimorská
 
1.třída    25. 05.-29. 05. 2020
M  - Procvičovat sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20 zpaměti. Práce v nové učebnici M 4A str. 23-24 
Geometrie-opakování geometrických tvarů a geometrických těles: krychle, kvádr, koule, válec (ukazovat a pojmenovat názorné předměty-co vypadá jako válec, krychle, koule, kvádr), narýsovat na papír 10 přímek a popsat je malými psacími písmeny
Moje počítání str. 23-25
Moje první čítanka čtení slov str. 65 čtení slov celá stránka, str. 66 čtení slov první sloupec nahoře, str. 20-23 přečíst a umět vyprávět pohádku, Prac. sešit k Moji první čítance str. 14-15.
ČJ- procvičovat psaní slov a krátkých vět podle diktátu (diktovat jednoduché libovolné věty nejvýše o čtyřech slovech.)
Psaní - procvičování psaní do nového sešitu Slabikář str. 114-117 opis vět na spodním řádku do sešitu- každou větu dvakrát.
PRV - str. 32 -vyprávěj o obrázcích a řekni, co je špatně a jak to má být správně.
Veselá škola str. 34-39


2. třída     25. 05.-29. 05. 2020.
M   - opakování násobení a dělení 2-7 zpaměti, nová učebnice Matematiky 7 str. 21-22, Moje počítání str. 20
Geometrie - opakovat vzájemnou polohu dvou přímek, učivo str. 27/cv. 1, 2 a opakování rovnoběžné a různoběžné přímky. 
ČJ - str. 98-99 párové souhlásky- postupovat podle zadání v učebnici, cvičení na doplňování (cv. 2) napsat do školních sešitů a podtrhnout barevně ď, ť, h, ch ve slovech, diktát str. 99/cv. 3 nadiktovat a napsat do sešitu 
Pracovní sešit 2 k učebnici ČJ 2 str. 20-21     
ČT - str. 125-126 (U básně O hádavých skřítcích rozlišit verš a rým, rýmy vyhledat) + vypracuj přílohy
Psaní - Písanka str. 37-40 
PRV- uč. str. 40 odpovídej na otázky, vyprávěj o obrázku. Pracovní sešit str. 21 

Čtení 1

Čtení 2