ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce 1. a 2. třída

01.06.2020

Milá kuřátka!  
Jak se vám daří? Zvládáte to dobře? Všichni vaši kamarádi vás moc pozdravují. Minulý týden jsme opakovali učivo a vypracovávali další úkoly. Prvňáci musí hodně opakovat sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem i bez přechodu. Druhá třída by měla přidat v opakování řad k násobilce 2-8. Řady 6, 7 a 8 byly pro vaše spolužáky trochu problém, ale teď už je zvládají dobře. Držte se.
Zdraví vás 
 
třídní učitelka Jana Ratimorská
 
1.třída    1. 06. 2020.-05. 06. 2020. 
M  - Procvičovat sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20 zpaměti. Práce v nové učebnici M 4A str. 26-27 
Geometrie-vymodelujte z plastelíny geometrická tělesa: krychle, kvádr, koule, válec
Moje počítání str. 26-27
Moje první čítanka čtení slov str. 66 4 sloupce nahoře, str. 24-29 přečíst  a vypracovat v  Prac. sešitě k Moji první čítance str. 16-19.
ČJ- vymyslete věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací a napište si je. Spočítejte slova ve větě a rozdělte slova na slabiky. Napište nad slovo počet slabik.
Psaní - procvičování psaní do nového sešitu Slabikář str. 118-120 opis vět na spodním řádku do sešitu- každou větu dvakrát.
PRV - str. 33 vypracujte
Veselá škola str. 40-45


2. třída     1. 06. 2020.-05. 06. 2020. 
M   - řady 6, 7, 8 zpaměti (dobře ovládat), nová učebnice Matematiky 7 str. 23-24, Moje počítání str. 21
Geometrie - učbnice Matematiky 7- učivo str. 27/cv. 3,4 a různoběžné přímky a kolmice
ČJ - str. 100-101 párové souhlásky- postupovat podle zadání v učebnici, cvičení na doplňování str. 100/cv.2 a 101/cv. 2  napsat do školních sešitů a slova psát se zdůvodněním (dát si je do jiného tvaru např. větev-větve, Václav-Václava, diktát str. 100 a 101/cv. 3 nadiktovat a napsat do sešitu 
Pracovní sešit 2 k učebnici ČJ 2 str. 22-23     
ČT - str. 127-129  vyprávěj, jak bys chtěl strávit letošní prázdniny + vypracuj přílohu
PRV-  Pracovní sešit str. 22 

Čtení 1