ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zadání práce 1. 2. třída

08.06.2020

Milá kuřátka!  
Jsem ráda, že se po týdnu mohu s vámi setkat alespoň tímto způsobem. Ráda bych také viděla vaše vypracované úkoly. Doneste je v pátek dne 12. 06. 2020 ve 12. 00 hodin ke kontrole. Kdo z vás nemůže v tuto dobu přijít, tak je může odevzdat v kteroukoliv hodinu v pátek. Budu ve škole až do 15. 00 hod. Zazvoňte u vchodu.
Zdraví vás 
 
třídní učitelka Jana Ratimorská

 
1.třída    08. 06. 2020.-12. 06. 2020
M  - Procvičovat sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20 zpaměti. Práce v nové učebnici M 4A str. 28, 30. 
Moje počítání str. 28-30
Moje první čítanka čtení slov str. 66 4 sloupce dole, str. 30-37 přečíst  a vypracovat v  Prac. sešitě k Moji první čítance str. 20-27.
Psaní - procvičování psaní do nového sešitu Slabikář str. 121-123 opis vět na spodním řádku do sešitu- každou větu dvakrát.
PRV - str. 34 
Veselá škola str. 46-51


2. třída     08. 06. 2020.-12. 06. 2020
M   - řada 9 zpaměti (dobře ovládat), nová učebnice Matematiky 7 str. 25-26, Moje počítání str. 22-24
Geometrie - učebnice Matematiky 7- učivo str. 31
ČJ - str. 102 ž, š párové souhlásky- postupovat podle zadání v učebnici, cvičení na doplňování str. 102/cv.2   napsat do školních sešitů a  zdůvodnit (dát si je do jiného tvaru např. drůbež-bez drůbeže, mládež-k mládeži), diktát str. 102/cv. 4 nadiktovat, opravit podle učebnice a zdůvodnit, proč se to tak píše. Učebnice Českého jazyka str. 103- přečíst a potom vyprávět podle obrázků.
Pracovní sešit 2 k učebnici ČJ 2 str. 24-27, str. 33/cv. 1-6 doplnit a zdůvodnit.    
ČT - str. 130-131  vyprávěj, co vidíš na obrázku, vypracuj přílohu.
PRV-  učebnice str. 41,Pracovní sešit str. 23


Čtení str. 1