ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Organizace 1. školního dne

29.08.2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci.

Dne 1. září se sejdeme, abychom společně zahájili školní rok 2020/2021.

Letos jsme kvůli pandemii tradiční společné zahájení pozměnili.

 

Pro naše prvňáčky

Rodiče mohou své děti přivést do školy 1.9. od 7,40 do 8,00 hodin průběžně. Děti si převezme paní učitelka.

Rodičům bude umožněno vytvořit si fotografii svého dítěte ve školní lavici. Poté rodiče opustí budovu školy tak, aby se množstvílidí nekumulovalo. Prosíme rodiče, aby do třídy vstupovali s rouškou.

Pro své dítě si rodiče přijdou v 9,15 hodin, kdy bude žákům 1. ročníku ukončeno vyučování.

Prosíme rodiče, aby na své dítě počkali před budovou školy. Velice děkujeme.

Fotografování ve třídách zajistí paní třídní učitelka.

První školní den si děti přinesou svou krásnou školní aktovku a pytlík na papuče (podepsaný - zůstane v šatně).

 

Žáci 2. ročníku

Rodiče mohou přivést dítě do školy v 7,50 hodin, v šatně si je převezme paní učitelka. Vyučování bude ukončeno v 9,15 hodin. Není nutné, aby si děti brali aktovky, pouze pytlík s přezůvkami.

 

Žáci 3. až 5. ročníku

Nově se sejdeme společně ve třídě na dolní budově v 8,00 hodin. S sebou si vezměte pytlík s přezuvkami a menší tašku (nemusí být aktovka). Vyučování bude taktéž ukončeno v 9,15 hodin. Při setkání se dozvíte vše potřebné ohledně dalšího dne ve škole.

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do třídy, aby nedošlo ke kumulaci lidí.

 

Společné informace

Dne 1.9.2020 nebude možno odebrat stravu, od středy 2.9. je již oběd v běžném režimu. Děti přinesou domů přihlášky ke stravování, prosíme o vyplnění a obratem další den odevzdají děti třídním učitelkám.

Vyučování 1. týden bude probíhat ve 4. vyučovacích hodinách, tedy do 11,25 hodin.

Družina bude v provozu od 2.9.2020 v běžném čase - tedy od 11,25 do 16,00 hodin. Přihlášky do družiny děti obdrží ve škole v úterý, prosíme o včasné vyplnění a odevzdání paní vychovatelce ve středu 2.9.2020.

Upozorňujeme rodiče, že není možné domlouvat odchod dítěte ze školní družiny telefonicky. Časy odchodu dítěte mimo režim časů, které uvedete na přihlášce do družiny, je možno pouze písemně či dítě osobně vyzvednout. K zápisům změn odchodů bude sloužit deníček, který děti v úterý dostanou.

Prosíme rodiče, aby všechny pomůcky dětí byly řádně podepsány.

Hned následují týden proběhnou třídní schůzky, kde se dozvíte další informace, ať už k organizaci výuky či k plánovaným akcím. ( V úterý 8.9. od 15,30 hodin pro 1. a 2. třídu v učebně na horní budově/ ve čtvrtek 10.9. od 15,30 pro  3. až 5. třídu v učebně na dolní budově)

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 začíná 1. lekce plavání. Žáci přijdou do školy v běžném čase, výuka začně v 7,45 hodin. Autobus bude přistaven v 10,10 hodin a kurz plavání proběhne v Kravařích vedený instruktory z plavecké školy Hastrmánek. Dopravu i kurzovné hradí škola.

Pokud budete potřebovat další informace, prosím neváhejte se na mě obrátit, ať už telefonicky (733 180 527) nebo mailem (zs.sluzovice@seznam.cz)

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

Vězte, že tato situace a způsob zahájení škoního roku nikoho z nás netěší.

Věříme, že i přes nesnadnou covidovou situaci se všichni budeme snažit, aby tento školní rok byl pohodový a úspěšný.

Těšíme se na setkání