ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Se sokolem do života

16.09.2020

Naše mateřská škola se letos plánuje přihlásit do projektu České obce sokolské s názvem

„Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

nad nímž přijalo záštitu i MŠMT.

Projekt se zaměřuje na nejmladší, tedy na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Děti jsou rozděleny do tří kategorií dle věku tak, aby bylo možné respektovat specifika jednotlivých kategorií:

  • Nejmladší kategorie 3 až 4 roky
  • Prostřední kategorie 4 až 5 let
  • Nejstarší kategorie 5 až 6 let

Každá věková skupina má oddělené úkoly v pěti oblastech. Skupiny se věnují pohybovým dovednostem, rozvoji poznání i netradičním činnostem. V každé věkové kategorii je kromě úkolů, které se plní v rámci hodin cvičení ve školce navíc přidaný úkol pro rodiče a děti, který je možné ze sešitu vytrhnout a donést si ho domů.

Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Každé z dětí obdrží deník a bude sbírat nálepky za své úspěchy.

Další informace naleznete zde