ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Organizace výuky zš od 14. - 23.10.2020

13.10.2020

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 23.10.2020 (včetně) platí následující:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).od 14.10.2020 do 23.10.2020
 

Žáci 1. a 2. třídy si budou zadání své práce do konce tohoto týdne dostávat mailem od své třídní paní učitelky. 

Žáci 3. - 5. třídy mají práci zadanou do konce tohoto týdne a v pondělí předají vypracovanou práci dle domluvy (žáci mají vše zapsáno ve svých úkolníčcích). Během příštího týdne proběhne online výuka, veškeré návody Vám budou zpřístupněny na webu školy). Nebude tedy nutné posílat vypracované úkoly přes whatsup aplikace či jinak.

Strava pro žáky v tomto období je hromadně odhlášena - není tedy již nutné volat do Zařízení školního stravování Edvarda Beneše.

V rámci nařízení vlády ze dne 12.10.2020 č. 1033 je určena Základní škola Edvarda Beneše Opava jako škola k výkonu péče dětí vybraných profesí (zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví; příslušníci ozbrojených sil,... dle výčtu z usnesení vlády)

Z důvodu uzavření bazénů se od 9.10. - 23.10. ruší plavecký výcvik, podle epidemiologické situace budou hodiny dále probíhat v průběhu listopadu 2020.

MŠMT dále vyhlašuje na 26. a 27.října dny volna, po kterých následuje státní svátek 28.října (středa) a řádné podzimní prázdniny 29. a 30. října 2020 (čtvrtek a pátek).

Zákonní zástupci dětí ve věku od 3 do 10 let výše mají po dobu 14.10.2020 až 23.10.2020 (včetně) nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Žádost o ošetřovné je připravena u ředitelky školy. Prosím o telefonickou domluvu (733 180 527), kdy se pro potvrzení o uzavření školy a takto vzniklého nároku dostavíte.