ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Informace k provozu školy od 18.11.

12.11.2020

Vážení rodiče,

jak jste se již dozvěděli z médií, dne 18. 11. /středa/ nastupují k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníku se zachováním všech epidemiologických opatření. ( Vyberu jen některé: zákonní zástupci žáků mají povinnost informovat školu o přípaném pozitivním testu dítěte; ke společné výuce ve škole nemůže být přijato dítě s příznaky infekčního onemocnění; ...)

Bližší informace naleznete zde

Výuka 1. a 2. třídy proběhne podle upraveného rozvrhu, který vám již dnes zaslala p. učitelka třídní na vaše maily. Tento rozvrh bude  platný od 18.11. do 20.11., a to zejména z důvodu případné změny od 23.11., která může nastat. (pravděpodobně budeme vědět více tento pátek).

S nástupem žáků do školy souvisí dašlí nařízení, kterými se budeme řídit:

- budeme hodně větrat - proto prosím o vhodné oblečení (teplejší mikiny)

- u žáků i učitelů je nutné mít ochranu horních cest dýchacích po celou dobu přítomnosti ve škole. Proto nezapomeňte dětem přibalit 2 roušky. Pokud víte, že dítě nezvládá dobře dýchání s rouškou, je vhodný i obličejový štít.

- pokud budete potřebovat umístit dítě do družiny, předejte prosím tuto informaci p. třídní učitelce nejpozději do pátku. Podle přihlášeného počtu žáků bude rozhodnuto o provozu družiny, o čemž budete informováni nejpozději v neděli 15.11.

- strava je všem žákům 1. a 2. třídy hromadně přihlášena. Pokud budete potřebovat stravu odhlásit, už pak dále volejte do jídleny ZŠS E. Beneše individuálně.


Od středy 18.11. bude možné i pro žáky 3. až 5. tříd odebírat stravu. Nelze však oběd konzumovat ve školní jídelně, musí si oběd odnést domů.
Výdej obědu pro nahlášené žáky 3. až 5. tříd do vlastních jídlonosičů bude probíhat pouze od 11,00 do 11,20 hodin.

Prosím proto rodiče žáků 3. až 5. třídy, kteří budou mít zájem odebírat obědy, aby mi dali zprávu (mail, sms, whatsup) do zítřejšího dne - pátku 12,0
0
hodin

Online výuka pro žáky 3. až 5. tříd bude pokračovat dle rozvrhu, který rodičům opět zašlu nejpozději v neděli 15.5.

Přeji vám příjemné dny a už zítra snad zazní termín, kdy se ve škole sejdeme všichni.