ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Informace k pololetnímu vysvědčení

06.01.2021

Vážení rodiče, milí žáci.

blíží se konec ledna, kdy jsme zvyklí si domů odnést hodnocení se půlroční práce ve formě vysvědčení.

Letos tato událost proběhne jiným způsobem i jinou formou.

Při klasifikaci bude zásadním způsoben zohledněna specifická situace a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí.

Ke klasifikaci známkou přibude i slovní hodnocení práce v rámci distanční výuky i návratu v listopadu.

Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze slovně hodnotit samostatně za každý předmět zvlášť, souhrnně za všechny předměty nebo kombinovat s klasifikací – některé předměty hodnotit slovně a jiné klasifikací, případně všechny předměty hodnotit klasifikací i slovně.

Bude hodnocena nejen aktivita během hodin, ale i připravenost, pozornost, plnění domácích úkolů, včasnosti přihlášení na hodiny, samostatnost při práci a další.


Předávání vysvědčení

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení vám sdělíme 28.1.2021 (např.mailem, či telefonicky) a vysvědčení nebo výpis bude předán žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

(Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Informaci MŠMT najdete zde