ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Informace k provozu školy od 12.4.2021

07.04.2021

Vážení rodiče žáků školy a dětí mateřské školy v povinném předškolním vzdělávání (včetně dětí s odkladem),

jsme velice rádi (ani nevíte jak), že se nám již konečně otevírá cesta se opět setkat a pokračovat prezenčně.

Vzhledem k tomu, že jsme malotřídní školou s počtem žáků měnším než 75, prezenční výuka bude po celou dobu. Nebude tedy docházet k rotační výuce (týden škola, týden počítač:-)

Dle pokynů MŠMT a MZ ČR jsou stanovena nařízení k ochraně zdraví nejen jednotlivců, ale i celých skupin, která po jejich splnění nám otevřou tuto možnost se setkat.

Dovolte mi Vás o nich informovat, v případě jakékoli nejasnosti či doplnění, prosím volejte 733 180 527.

1. Při nástupu do školy si žák v určeném prostoru, podle pokynů pověřeného zaměstnance školy, provede samotest. K 12.4. budou k dispozici testy Singclear.
( v případě, že jste z jakéhokoli důvodů (velká krvácivost z nosu, jiný důvod) - lehce Vás uklidním - je možná spoluúčast zákonného zástupce při odběru)

2. Test bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek.
( V případě 1. testování v týdnu s pozitivním výsledkem, zbytek třídy zůstává v provozu. V případě zjištění pozitivity při 2. testování v týdnu, postupuje se podle pokynů školy a třída přechází do izolace do doby zjištění výsledku testu RT-PCT u pozitivně testovaného žáka ve škole. Pokud je test negativní, žák pokračuje ve výuce - viz leták níže)

Zde najdete informace a videa ke shlédnutí, jaké je správné užití testu.

Proč testovat

Testování - leták pro žáky

Postup při testování

Více informací včetně VIDEA, jak testování má probíhat najdete na https://testovani.edu.cz/

3. Po negativním testu bude probíhat výuka dle rozvrhu, který žáci dostanou v pondělí 12.4. Na tento den si žáci připraví do školy pouze pomůcky do českého jazyka, matematiky a čtení.

4. Pro prezenčně vzdělávané žáky bude v provozu výdejna stravy i školní družina.

5. Strava je VŠEM žákům přihlášena centrálně školou od 12.4.221, individuální odhlášení dle běžných pravidel pak již provádí zákonní zástupci sami.
Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ani zakonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci či karanténě.

6. Během výuky je pro přítomné nutná ochrana horních dýchacích cest, pro žáky se jedná o chirurgickou roušku.

7. Během výuky budeme častěji větrat - prosím o teplejší oblečení pro vnitřní pobyt. Pokud to počasí dovolí, budeme se snažit co nejvíce pobývat venku - proto i zde prosím o adekvátní oblečení.

8. Vstup třetích osob v době provozu školy nebo školského zařízení bude umožněn pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s dětmi a žáky.

9. V případě, že má dítě jiné virové onemocnění, je nutné je nechat v domácím léčení a do školy/školky poslat jen zdravé (v případě testu by mohlo dojít k falešné pozitivitě, která následně nese s sebou další opatření a kroky, které jsou zákonný zástupce i škola povinni dodržovat).

Je zde mnoho věcí, které jsou důležité řešit individuálně, proto neváhejte a zavolejte. Pevně věřím, že se nám vše podaří zajistit tak, abychom se v ponděli mohli sejít v co největším počtu.

Další informace můžete najít v dokumentech v rámci Mimořádných opatření:

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021

Mimořádné opatření ve školách

Mimořádné opatření - testování žáků ve školách

Budeme se těšit, že vše zdárně zvládneme a hlavně máme možnost se setkat a pokračovat ve výuce tak, jak je nejen nejefektivnější, ale v rámci komplexního vývoje dítěte žádoucí a nutné.

Vážení rodiče, 
dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím telefonu, mailu či whatsup zprávy, pokud jste se rozhodli, že vaše dítě k prezenční výuce nenastoupí. A to v termínu nejpozdějí do pátku 9.4.2021 12,00 hodin.

V takovém případě dostane práci na doma. I když tuto variantu nepreferujeme, budeme samozřejmě respektovat Vaše rozhodnutí. Děkujeme.

Již dlouho se těšíme na setkání, snad se nám to splní.