ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zápis do MŠ

25.04.2021

Vážení rodiče všech dětí, kteří máte zájem o předškolní vzdělávání v naší školce.

Zápisy k předškolní docházce proběhnou i v letošním roce v souvislosti s protiepidemickým opatřením, která provázejí celý tento školní rok, distanční formou, a to v termínu od 3.5.2021 do 16.5.2021.

Vše je organizováno tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň byly respektovány individuální možnosti jednotlivých účastníků, stejně jako dodrženy všechny zákonné povinnosti.

Bližší informace najdete v dokumentech níže, kde jsou k dispozici ke stažení: Žádost o přijetí, Evidenční list a další informativní dokumenty: Kritérie pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Organizace a průběh zápisu.

Věříme, že situace bude příznivá a další školní rok již bude v co nejklidnější situaci a budeme moci Vašim dětem nabídnout nejen rozlišné akce, na které jsme zvyklí, ale zejména individuální přístup, aby se děti mohli rozvíjet v kolektivu.

Budeme se těšit na Vaše děti i na Vás

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání

Kritéria přijetí dětí do Mš 1. strana

Kritéria přijetí dětí do Mš 2. strana