ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Pomůcky 2. - 5. ročník

25.08.2021

Vážení rodiče,

k začátku školního roku patří informace ohledně organizace a pomůcek pro daný ročník. 

Plán prázdnin a volných dnů najdete ve sloupci vlevo v oddílu Škola - Organizace školního roku. Využijte tyto informace pro plánování rodinných akcí během daných dnů volna, aby žáci co nejméně zameškali a mohli se co nejvíce věnovat školním povinnostem a radostem.

Dnes po poradě s třídními učiteli a ostatnímu pedagogy jsme vytvořili seznam pomůcek a potřeb napříč všemi předměty v rámci ročníků. Vzhledem k tomu, že ceny v supermarketech jsou témeř stejné jako ve velkoskladech, ve kterých nakupuje škola, poprosíme o pořízení (či dokoupení) pomůcek a sešitů. 

Seznamy pro jednotlivé třídy najdete zde:

Pomůcky pro 2. ročník

Pomůcky pro 3. ročník

Pomůcky 4., a 5. ročník


Pracovní sešity, do kterých děti píší, budou u nakladatelství pořízeny školou vzhledem k výhodnější ceně a poté Vás budeme informovat o seznamu a částce, kterou budeme během září a října vybírat prostřednictvím třídních učitelů.

Stejně jako standartní rok (a všichni doufáme, že se tak podaří) Vás do poloviny listopadu požádáme o částku 500Kč na dítě pro Klub rodičů. Z této částky jsou především hrazeny všchny akce školy, které pořádáme dle obsahu našeho Školního vzdělávácího programu a dále pak na akce školní družiny (vstupné na besedy a animační programy, cestovné, odměny na škole v přírodě a lyžařském kurzu) a zbylá částka je použita na školní výlety tříd. Jedná se o částku 50 Kč na měsíc a v běžném školním roce proběhne 50 - 60 akcí školy a školní družiny. Pevně věříme, že se budeme moci vrátit k zažité tradici-:-)

V pátek 27. 8. 2021 budou na webových stránkách školy k dispozici další informace, zejména pak k 1. září 2021 a testování žáků v prvních 10 dnech měsíce září.