ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Organizace prvního školního týdne

31.08.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi Vás informovat o organizacI prvního školního týdne (čtvrtek 2.9.; pátek 3.9.)

Ve čtvrtek 2.9. proběhne preventivní neinvazivní screeningové testování žáků s využitím antigenních testů dodaných centrálně MŠMT. 

V jarním testování se ukázalo, že celý proces děti zvládly samostatně a více než skvěle, navíc se neobjevila žádná těžkost. Pokud se dítě nechá ve škole testovat, nebude absolvovat výuku s rouškou. Jsme velmi rádi, že tato možnost existuje. 

Pokud  budete chtít využít jiné testy než ty, které má škola k dispozici pro odběr ze stěru ze sliznice z nosu, lze k testování samoodběrem použít vlastní donesené testy, které jsou k tomuto účelu schváleny Ministerstvem zdravotnictvím. Seznam shválených ANT testů naleznete zde

Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového opatření (do 10. září).

Pokud ák nebude přítomen na testování v daném plánovaném čase, ale dostaví se na vyučování později, testování bude provedeno později pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Prosím věnujte pozornost časům, kdy si žáci dostaví do školy ve dnech testování

Horní budova - 2. a 3. třída - vstup do školy v 7,40 hodin

(po jarních zkušenostech zvládnou děti testování již sami pod vedením třídní učitelky)

Dolní budova - 1. třída - vstup do školy v 7,40 hodin

(pokud bude zákonný zástupce chtít dopomoci dětem s testování, bude umožněn vstup tomuto dospělému do prostorů školy s ochranou nosu a úst a jen pro nezbytně nutnou dobu) Ze zkušenosti si dovolím tvrdit, že děti zvládnou provést testy pod klidným vedením učitele samy a budou mít i pocit "důležitých velkých školáků". Nebojte se dát svým dětem zodpovědnost a důležitost. Je zajištěn dostatek času na klidný průběh.

Dolní budova - 4. a 5. třída - vstup do školy v 8,30 (ne dříve:-)


Oběd je již pro přihlášené děti zajištěn, stejně jako provoz družiny do 16,00 hodin


Věci, které si žáci přinesou na druhý den školy - čtvrtek
2.9.


přezůvky (pro žáky 2. a 3. třídy přihlášené do družiny i přezůvky na dolní budovu)
aktovku
vybavené pouzdro
svačinu, pití (v rámci pitného režimu mají děti ve  třídách zajištěn čaj a nesladký nápoj)
do sáčku do aktovky ochranu nosu i úst

ŽÁCI 1. TŘÍDY BUDOU MÍT VÝUKU 3 HODINY S NÁSLEDNÝM OBĚDEM. POKUD ŽÁK NEBUDE NAVŠTĚVOVAT ŠKOLNÍ DRUŽINU, BUDE MOŽNÉ DÍTĚ VYZVEDNOU NA HORNÍ BUDOVĚ V 11,30 HODIN (Prosím zvoňte na zvonek u bílých dveří)

ŽÁCI 2. AŽ 5. TŘÍDY BUDOU MÍT VÝUKU 4 VYUČOVACÍ HODINY. VYZVEDNUTÍ/ ODCHOD ŽÁKŮ BUDE MOŽNÝ OD 11,55 HODIN.

DALŠÍ INFORMACE SE DOZVÍTE PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN, PŘÍPADNĚ SLEDUJTE WEB ŠKOLY

TĚŠÍME SE NEJEN NA VAŠE DĚTI, ALE HLAVNĚ VŠICHNI DOUFÁME V KLIDNÝ A CO NEJVÍCE NORMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK.