ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Pravidla návratu žáků od 1.9. 2021

31.08.2021

Cílem preventivních opatření je zdravotní zabezpečení provozu škol v oblasti osobní a provozní hygieny a režimových opatření.
Ty vycházejí z legislativních povinností a upřesňují postupy, které jsou již v provozu škol zavedeny z jara 2021.

Obecná pravidla:

1/ Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

2/ Dodržovat prevenci vzniku a šíření infekční nemoci:

- dodřováním zásad osobní hygieny

- dodrováním aktuálních preventivních opatřeních

- omezením vstupu třetích osob vstupujících do budovy školy jen na nezbytně nutné případy a nezbytně nutnou dobu s nasazenou ochranou nosu a úst

- zákazem vstupu do areálu za a mš všech osob (dětí, žáků i dospělých osob), které vykazují příznaky virového onemocnění. Nemocní musejí zůstat doma. 


Během výuky neplatí povinnost mít nasazenou ochranu dýchacích cest mimo stanovené výjimky uvedené v MO č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20.8.2021

Ve škole je zajištěn denní úklid a dezinfekce prostor a ploch prostředky s virucidním účinkem a generétorem ozónu.

Výuka tělesné výchovy bude v maximálně možné míře, v závislosti na klimatických podmínkách, přenesena na venkovní sportoviště.

Hromadné školní akce budou pořádány v omezené četnosti za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Při střídání žáků ve školní jídelně je vždy zajištěno řádné provětrání, úklid a dezinfekce všech užívaných prostor a ploch.

Třídními učiteli budou opakovně prováděny cílené vzdělávací aktivity v oblasti ochrany zdraví žáků ( zásady správné respirační hygieny, hygieny mytí rukouv a dezinfekce, ...)