ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Žáci se již od pondělí 13.9. netestují

12.09.2021

Vážení rodiče,

od 13.9.2021 přestane ve školách povinnost screeningového testování.


Nadále zůstavají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, zvýšená hygiena, vstup třetích osob do budovy školy a zdravých žáků bez infekčních onemocnění.

Zahájení výuky je tedy již beze změny - příchod do školy pro všechny dny je tedy od 7,00 hod do 7,30 a první hodina začíná 7,45 hodin.

Dále jsou upravena pravidla ohledně plavání v rámci vzdělávání - výuka plavání může probíhat bez povinnosti doložení OTN, pokud jsou v prosotrách, kde se plavání koná, pouze žáci jedné školy.
(pro plavání  dětí mateřské školy se uplatňuje výjimka pro děti do 6 let.)

V naší škole bude výuka probíhat od 17.2.2022.

V případě výuky tělesné výchovy není dále povinnost ve vnitřních prosttrách staveb dodržovat rozestupy 1,5 metru ani u skupinových lekcí.