ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Dodatečný zápis do Mš

10.08.2016

Dodatečný zápis do Mš

Dne 25.8.2016 proběhne dodatečný zápis do mateřské školy. Zápis bude probíhat v horní budově, v prostorách stávajícího oddělení Mš a to ve dvou časových intervalech:
od 9,00 -11,00 hodin a od 14,30 do 16,00 hodin.


Zákonný zástupce dítěte

1/podá písemně žádost k přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání. (formuláře jsou k dispozici v sekce Dokumenty ke stažení) a dále pak také v tištěné podobě přímo u zápisu.
2/dodá Evidenční list s potvrzením od lékaře (také v sekci Dokumenty ke stažení); v tištěné podobě pak u ředitelky školy
3/předloží rodný list dítěte a prokáže se občanským průkazem

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro dodatečný zápis do Mš jsou zveřejněna na webu školy v sekci Dokumenty ke stažení.

S přáním krásných letních dnů
Mgr. Bc. Hana Častulíková