ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Provozní doba

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou délkou pobytu od

6.30 – do 16.00 hod.

Obsahuje dvě třídy s celkovou kapacitou 36 (s výjímkou 40) dětí ve věku zpravidla od 3-6 let, výjimečně jsou do MŠ zařazeny děti ml. 3 let a děti s odloženou školní docházkou.