ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Zaměstnanci

Základní škola

Ředitelka
Mgr. Bc. Hana Častulíková

Učitelé
Mgr. Jana Ratimorská
Mgr. Věra Gebauerová
Mgr. Ivana Bublíková

Školní družina

Zuzana Juchelková

Mateřská škola

Vedoucí učitelka
Alena Carbolová

Učitelky
Jarmila Černá
Mgr. Daniela Puschová

Správní zaměstnanci

Školnice
Renata Tomíčková

Výdej stravy
Renata Tomíčková
Petr Barčová

Úklid
Renata Tomíčková
Petra Barčová

Topič
Michal Tutko